Amir Abbas Golab Zibaye Lanati

Zibaye Lanati

دست از سرم بردار ، زیبایِ لعنتی
دست از سرم بردار ، زیبایِ لعنتی
گاهی باید رفت ، تا عمقِ بی نهایت
آزاد بود ، گاهی باید دِل کَند
از هر آنچه احساس میکنی زیباست
گاهی باید مُرد در یک حصار نامرئی ، پایبند شد
گاهی باید دل بست
به عذاب و درد و رنجِ تنهایی
گاهیــــــ
دست از سرم بردار ، زیبای لعنتی
گاهی باید رفت ، تا عمقِ بی نهایت
آزاد بود ، گاهی باید دِل کَند
از هر آنچه احساس میکنی زیباست
گاهی باید رفت ، تا عمقِ بی نهایت
آزاد بود ، گاهی باید دِل کَند
از هر آنچه احساس میکنی زیباست
گاهی باید سکوت کرد
که سکوت ، ترانه ای زیباست
که بارها برایت خوانده ام
گاهی باید غرق شد
در هرآنچه که تورا به خدا نزدیکتر میکند
بی خیالِ من
خوب باش از روزمرگی این شهر دور بمان
آهنگِ محبوبمو بذار برام
با صدای بلند
ترانَشو اشتباه بخون
دست از سرم بردار زیبای لعنتی

See More

See Less

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *