Mohammad Sarmadi Adame Bad

Adame Bad

از شهر امشب میزنم بیرون
جایی که ردی از تو پیدا نیس
جایی که عطر و فکر تو گم شه
اونجا که عشق دیگه یه رویا نیس
هر چی ازت داشتم همین جا موند
از عشق گرفته تا همه عکسات
اصلا نمی خوابم که تو خوابم
نزدیک نشه دیگه بهم رویات
خوبی که دائم بگذره از حد
می شی براش در حد آدم بد
بر عکس در اومد واسه من انگار
اونی که حرفای قشنگ می زد
کافه نمیرم من از این لحظه
بارونو می بینم فقط از دور
هر چی که می شد با تو قبل از این
دیگه نمی شه با تو مغرور
قید همه چیو زدم دیگه
احساسمو بعد تو دادم رفت
من خوب می شم تو نمی دونی
تازه برات میاد روزای سخت

See More

See Less

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *