Yahzad Jane Maar

Jane Maar

اشون شه جانه مار ره خو بدیمه
ونه دیم ره ستاره سو بدیمه
هنوز مه غمو مه غصه ره داشته
ونه چش ره هراز او بدیمه
جانه مار گل خوشه
ته بهار ونوشه
تنه منزل کجوعه
مه خسته دل گوشه
دلی نارمه تره ناخش بوینم
تره بی سره نا بالش بوینم
نخامبه سختی دنیا بوینی
نخوامبه مار تره دسش بوینم

See More

See Less

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *