Shab Ke Nasim Mivazad

Shab ke nesim mi vazd mooi to tab mi khord
Dast redam dobare bar sine khap mi khord
Pish do cheshm roshanet mah be sajde mi rood
Ab siyah mi shod aine tab mi khord
Dashtanet na anchana sade ke fekr mi konam
Rooi shenasname am mehr azab mi khord
Parseh o ashk o ah o gham taane o zakhm dam be dam
Didan to baraye man in hame ab mi khord
Dar ajabam az inke to tir be harke mi zani
Bar del zakhmi man khane kharab mi khord
Mooi to tab mi khord
Baz nesim mi vazd mooi to tab mi khord
Dastam redam dobare bar sine khap mi khord
Dashtanet na anchana sade ke fekr mi konam
Rooi shenasname am mehr azab mi khord
Shab ke nesim mi vazd mooi to tab mi khord
Dast redam dobare bar sine khap mi khord

See More

See Less

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *