Parde Neshin

Konnichiwa! Watashi wa Tokyo ni sunde imasu. Nihongo ga wakarimasu. Anata wa eigo o hanashimasu ka? Let me know if you need any help. Arigatou!

See More

See Less

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *