Moein Tavana Talkh

Talkh

شکست خوردم از زندگی بعد تو
شکست خوردم از حرف این آدما
وجودم پر از حس تلخیه که
میگه تا ته قصه کوتاه نیا
همون حس تلخی که هرگز نذاشت
جلوتو بگیرم نذارم بری
که باعث شد از تو بپرسم خودم
واسه این جدایی تو هم حاضری…!؟
تو لبخندتو کشتی رو صورتت
من عمدا شبا دیرتر اومدم
تو از درد دلهایی پر می شدی
که من حرفشو با دلم می زدم
کجا عشق تو پاک شد از دلم
بگو کی منو خط زدی از دلت
نپرسیدم از تو چرا ساکتی
نپرسیدی از من چیه مشکلت
نگفتن به ما زندگی بازیه
تا این زندگیو به هم باختیم
جدایی ما مشترک بوده که
هنوزم همو خوب نشناختیم
تو لبخندتو

See More

See Less

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *